راهنمای کاربران
با ســلام

دستورالعمل برای کاربران دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

ابتدا از فعال بودن Java script مرورگرهاي خود مطمئن شويد. درصورت غيرفعال بودن اين خصوصيت در مرورگر شما در برخي ازصفحات، از امكانات سيستم بهره مند نخواهيد شد.


  1 - ورود به سيستم :

 • الف. ورودبه سايت اينترنتي پايگاه ارتباطي دانشگاههاباسازمان.
 • ‌ب. ‌ورود به سيستم؛ پس از ذكر نام كاربري و شناسه عبور براساس آخرين ورود به سايت اينترنتي پايگاه ارتباطي.
 • ‌ج. آن دسته از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كه قبلاً وارد سيستم شده اند نيازي به ورود اطلاعات كاربري ندارند ولي در صورت تغيير اطلاعات كاربري بايد فرم اطلاعات كاربري را اصلاح نمايند. ضمناً در صورتي كه براي اولين بار وارد سيستم مي‌شويد بايد فرم اطلاعات شخصي كاربر را بصورت دقيق تكميل نمائيد. (شماره تلفن و پست الكترونيك را دقيقاً وارد نمائيد تا در صورت بروز مشكل با شما تماس گرفته شود.)
 • د. پس از ورود به سيستم، ازفهرست منوي امكانات با كليك برروي ویرایش اطلاعات کاربری  شناسه خود را تغییر و آن را نزد خود بصورت محرمانه نگهداری نمایید.(شناسه جدید فقط در اختیار یک فرد مسئول که برای این امر با سازمان درارتباط می باشد قرار گیرد . )
 • ﻫ. پس از تكميل فرم كاربري يا پس از ورود به سيستم در دفعات بعدي با كليك بر روي لينك فهرست رشته محلها ليست رشته‌ محلهاي سال قبل دانشگاه را مشاهده خواهيدكرد. پيش فرض سيستم نمايش همه رشته محلهاي سال قبل (داراي كدرشته محل) مي باشد. در صورت تمايل به محدود نمودن آن با انتخاب گروه ويا رشته امتحاني مورد نظر از فهرستهاي مربوط و كليك بر روي كليد نمايش رشته محلها، رشته محلهاي موردنظر را مي توانيد مشاهده نمائيد(اين كار براي دانشگاههائي كه داراي رشته محلهاي زياد هستندبراي سهولت توصيه مي شود)، در اين صفحه شما قادر به ويرايش ، حذف و يا ايجاد رشته محلهاي جديد خواهيد بود.
 •   2 - تمايز رشته محلها :

  • الف: بازبيني نشده :   رنگ اين رشته محلها به رنگ زمينه و ظرفيت نيمسال اول و دوم آنها صفراست در انتهاي سطراطلاعات رشته محل، گزينه هاي ويرايش و حذف رشته، قابل انتخاب مي‌باشد.
  • ‌ب. بازبيني شده : رنگ اين رشته محلها به رنگ سبز بوده و ظرفيت نيمسال اول و يا نيمسال دوم آن با توجه به اينكه توسط كاربر اعلام ظرفيت شده ، غير صفر مي باشد و در انتهاي سطراطلاعات رشته محل ، گزينه هاي ويرايش و حذف رشته، قابل انتخاب مي‌باشد. ‌
  • ج. جديد: اين رشته محلها با رنگ زردنمايش داده شده ورشته محلهائي است كه درواقع كاربر علاوه بر رشته محلهاي سال قبل آنها راواردمي نمايد. درانتهاي سطر اطلاعات اين رشته محلها گزينه هاي ويرايش و حذف رشته، قابل انتخاب مي باشد.
  • ‌د. حذف شده: رشته محلهاي حذف شده توسط كاربر با رنگ قرمز نمايش داده مي‌شوند و ممكن است اطلاعات آنها كامل و يا ناقص باشد در صورت حذف اشتباهي در انتهاي سطراطلاعات رشته محل، گزينه بازگردان رشته، قابل انتخاب مي‌باشد.

    3 - ويرايش رشته محل :


  با انتخاب اين گزينه براي هر رشته محل باز بيني نشده ،جزئيات رشته محل درفرم ديگري نمايش داده مي‌شود . پس از تكميل اطلاعات مورد نظر در فرم مذكور روي كليد ارسال و در صورت انصراف روي كليد بازگشت كليك نمائيد. پس از اصلاح رنگ رشته محل بازبيني شده سبز مي‌شود


    4 - حذف رشته محل :


  با انتخاب اين گزينه رشته محل حذف و با رنگ قرمز نمايش داده مي‌شود در ضمن گزينه هاي ويرايش و حذف رشته به بازگردان رشته تغيير مي‌يابد. در صورتي كه حذف رشته محل تصادفي صورت گرفته باشد با كليك روي بازگردان رشته، به حالت قبل خود باز مي‌گردد.

    5 - ايجاد رشته محل جديد :


  پس از اتمام مرحله ورود ظرفيت پذيرش تمامي رشته محلهاي سال قبل، چنانچه‌ براي‌ رشته‌ هاي ديگري‌ از دفترگسترش‌ آموزش‌ عالي‌ مجوز اخذ نموده‌ايد، با كليك بر روي اين گزينه امكان ورود رشته هاي جديد را خواهيد داشت. براي ايجاد هر رشته محل جديد، پس ازانتخاب گروه ورشته امتحاني مربوط ازفهرست بالاي فرم،روي كليدايجاد رشته محل جديد كليك نمائيد. فرم مربوط به دريافت اطلاعات رشته جديد ظاهر مي‌شود. پس از تكميل اطلاعات فرم، با كليك روي كليد ارسال به رشته هاي موجود اضافه گرديده و با رنگ زرد نمايش داده مي شود. درصورتي كه بدون ارسال كليد بازگشت را كليك نمائيدفقط فرم بسته خواهد شد. ضمناً اگر عنوان رشته يا گرايش جديددرفهرست رشته ها وجود ندارد براي ورود ظرفيت رشته گرايش مورد نظر، لازم است عنوان رشته امتحاني ويا گرايشي را كه سنخيت لازم با رشته مذكور دارد انتخاب و در قسمت ملاحظات، عنوان دقيق رشته گرايش براساس مجوز دوره وارد شود.


    6 - نکات مهم در تکميل فرم اطلاعات رشته محل :

  • الف- ظرفيت‌هاي نيمسال اول و دوم را به صورت عدد وارد نمائيد و يا صفر بگذاريد.
  • ‌ب. هر دو ظرفيت نيمسال اول و دوم نمي‌تواند با هم صفرو يا با هم داراي عدد باشد (بايد يكي صفرو ديگري غيرصفرباشد)
  • ‌ج. برابر پذيرش بيانگر ضريب افزايش ظرفيت براي اعلام نتايج نهايي بوده و مي تواند عددي اعشاري با يك يا دورقم اعشار باشد.
  • ‌د. اگر رشته محلي داراي توضيح مي باشد كه لازم است در ستون ملاحظات دفترچه راهنماي انتخاب رشته درج گردد لازم است در قسمت ملاحظات بصورت خلاصه درج شود. ضمناً در صورتي كه محل تحصيل رشته محلي در شهرستان ديگري غير از محل دانشگاه صورت مي‌پذيرد حتماً محل تحصيل در اين قسمت درج گردد.
  • ﻫ. تاريخ جلسه شوراي گسترش كه در مجوز صادره از دفترگسترش آموزش عالي براي رشته جديد ثبت گرديده در محل مربوط براي سرعت بخشيدن به بررسي رشته‌ها توسط كاربردفترگسترش حتماً وارد نمائيد.
  • و.  در صورت وجود مشكل در تكميل فرم ، پيغامي براي راهنمائي روي صفحه نمايش داده مي‌شود.

    7 - اعلام شرايط خاص دانشگاه :

  براي ورود اطلاعات شرايط وضوابط ، توضيحات خاص موسسه و يا شرايط ضوابط رشته محلهاي بورسيه وارد شده به منظور درج در دفترچه شماره 2 راهنماي انتخاب رشته ، با انتخاب گزينه شرايط خاص دانشگاه از فهرست ورود اطلاعات در بالاي صفحه ، امكان تعريف شرايط جديد وهمچنين نمايش و ويرايش شرايط وارد شده فراهم مي گردد كه بسته به مورد؛ گزينه مورد نظر را انتخاب و اقدام نمائيد. ورود آدرس و شماره تلفن براي موسسات غيرانتفاعي در اين بخش ضروري است.


    8 - صندوق پیام :

  دراين لينك مي توانيد سئوالهاي خود را در رابطه با پرتال اينترنتي مطرح و در اسرع وقت پاسخ دريافت نمائيد. براي اين كار كافيست بر روي لينك صندوق پيام ها كليك نموده و در صفحه باز شده بر روي گزينه ارسال پيام جديد كليك نموده و درصفحه بارگذاري شده مي توانيد ضمن مشخص نمودن موضوع سئوال براي كاربر سازمان سنجش يا كاربر دفتر گسترش آموزش عالي پيام خود را ارسال نمائيد، شايان ذكر است براي دريافت جواب لازم است به صندوق پيام مراجعه نمائيد.


    9 - اعلام پايان عمليات :

  پس از تكميل اطلاعات هر دانشگاه، بايد از بين لينكهاي موجود در سمت راست صفحه ، لينك اعلام پايان عمليات را كليك نمائيد وپس از مشاهده آمار عملكرد خود و اطلاعات رشته محلهاي آن دانشگاه، در صورت تائيد دكمه پايان بررسي را از سمت چپ جدول آماري كليك نمائيد تا اطلاعات تكميل شده آن دانشگاه براي كاربران سازمان قابل رويت گردد. پس از بررسي ودرصورت عدم وجود اشكال مراتب براي بررسي مجوز دوره ها دراختياركاربران دفتر گسترش قرار مي گيرد تا دفتر گسترش آموزش عالي كار بررسي مجوزو ضوابط رشته محلها را آغاز نمايد.


    10 - اعلام پايان بررسي توسط دفتر گسترش :

  پس از اعلام پايان بررسي توسط دفتر گسترش، شما قادر خواهيد بود نتايج بررسي را مشاهده نمائيد. براي مشاهده از منوي اصلي گزينه نتايج بررسي دفتر گسترش را از فهرست ورود اطلاعات انتخاب نمائيد. در صورت وجود هرگونه اشكال درمورد نتايج بررسي، با دفتر گسترش به شماره دفتر گسترش به شماره تلفن 3-82233960-021 تماس حاصل فرمائيد.


    11 - تایید نتایج بررسی دفتر گسترش :

  پس از اعلام پایان بررسی توسط دفتر گسترش و مشاهده بررسی نتایج توسط کاربر دانشگاه در صورت تایید لازم است لینک تایید نتایج بررسی دفتر گسترش را کلیک نموده و مراحل را مشابه اعلام پیان عملیات کامل نمایید.


    12- چاپ اطلاعات  :

  براي چاپ اطلاعات مي‌توانيد به منوي گزارشها مراجعه نمائيد. در فهرست گزارشها دو گزينه وجود دارد: گزينه اول ليست رشته‌ها قبل از بررسي دفتر گسترش كه در واقع ليست اطلاعات رشته محلهاي تكميل شده توسط دانشگاه مي باشد و در گزينه دوم ليست رشته‌ محلها پس از بررسي و اصلاح دفتر گسترش نمايش داده مي‌شود.


  در پايان اعلام مي دارد از آنجايي‌ كه‌ اعمال هرگونه تغيير در عناوين ، حذف ،كاهش يا افزايش ظرفيت رشته هاي تحصيلي و همچنين اضافه نمودن رشته تحصيلي جديد پس‌ از ارسال اطلاعات نهايي به‌ هيچ وجه‌ امكانپذير نمي باشد لذا لازم است درورود اطلاعات نهايت دقت بعمل آيد.


   

 
 
© Copyright 2017 sanjesh.org